Bản ghi nhớ

[CBZ] Bản ghi nhớ (MOU – Memorandum of Understanding) là văn bản hầu như không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, được kết giữa hai bên hay nhiều bên để bày tỏ ý định chung nào đó. Bản ghi nhớ thường vạch ra lộ trình hợp tác của các bên, ghi nhận vai trò của mỗi bên và thường sau đó được thay thế bằng các hợp đồng chính thức.
5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.