[CBZ] Thuật ngữ Bản quyền giống Quyền sở hữu trí tuệ: Là từ chung chỉ việc chứng nhận quyền sở hữu thông qua bằng sáng chế (Patent), bản quyền tác giả (copyright), nhãn hiệu đăng ký (trademark). Theo Luật Sở hữu trí tuệ, đó là các quyền về sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu…); quyền tác giả (ghi âm, ghi hình…); quyền đối với giống cây trồng (giống cây trồng mới).
5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.