Báo cáo tài chính

[CBZ] Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; và thuyết minh báo cáo tài chính. Các công ty niêm yết ở Việt Nam ít khi công bố báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.