Chứng chỉ quỹ

1
[CBZ] Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.

Nói cách khác, đầu tư vào công ty cổ phần, nhà đầu tư nhận cổ phiếu; đầu tư vào quỹ đại chúng, họ sẽ nhận chứng chỉ quỹ.

Phân biệt chứng chỉ quỹ và cổ phiếu:

Chứng chỉ quỹ Cổ phiếu
Mục đích đầu tư Là phương tiện để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư chứng khoán. Là phương tiện huy động vốn của một công ty kinh doanh một vài ngành nghề cụ thể.
Quyền quyết định của Nhà đầu tư Không có quyền biểu quyết hay quản lý công ty – quyền hành đều do công ty quản lý quỹ quyết định. Tự do quyết định và quản lý cổ phiếu của bản thân.
Nhiệm vụ của nhà đầu tư
  • Công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc mua vào cổ phiếu hay trái phiếu.
  • Nhà đầu tư không thể can thiệp hay quyết định việc mua – bán
Phải dựa vào sự đánh giá của mình để ra quyết định đầu tư và theo dõi khoản đầu tư, nắm bắt cơ hội nhanh chóng để đem về lợi nhuận.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.