Cổ đông đa số/Thiểu số

0
137

[CPP] Theo cách hiểu thông thường, cổ đông đa số chính xác hơn là cổ đông góp đa số vốn là một hoặc một nhóm các cổ đông sở hữu hoặc chiếm hữu tỷ lệ từ 51% trở lên tổng số cổ phần của một công ty. Cổ đông thiểu số là một hoặc một nhóm các cổ đông sở hữu hoặc chiếm hữu tỷ lệ từ 49% trở xuống tổng số cổ phần của công ty đó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây