Cổ đông

0
209

[CPP] Cổ đông (Shareholder) là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần….

Cổ đông (Shareholder)
Cổ đông (Shareholder)

Cổ đông (tiếng Anh là Shareholder) là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này gọi là cổ phiếu. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các loại cổ đông:

  • Cổ đông sáng lập
  • Cổ đông đặc biệt
  • Cổ đông ưu đãi
  • Cổ đông thường

Quyền cơ bản của cổ đông:

  • Quyền bỏ phiếu
  • Quyền nhận cổ tức từ lợi nhuận của công ty; nhận phần giá trị tài sản còn lại của công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản
  • Quyền lựa chọn: lựa chọn mua thêm cổ phần của công ty khi công ty tăng vốn điều lệ, chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần thường…
  • Quyền chuyển nhượng cổ phần mình đang nắm giữ, một số cổ đông như cổ đông sáng lập… có thể bị hạn chế thực hiện quyền này bởi một số điều kiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây