Thuật ngữ

Thuật ngữ chuyên ngành kinh tế, tài chính.

Vật tư nông nghiệp là gì? Ý tưởng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Vật tư nông nghiệp & Ý tưởng kinh doanh Vật tư nông nghiệp

0
Bài viết cung cấp một số thông tin về Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Vật tư nông nghiệp. Theo đó, một...
Vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam

Vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam

0
Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu vùng kinh tế trọng điểm (Vietnam's Key Regions and Economic Zones)? Trong quá trình hình thành và...

Cổ phiếu

0
Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi số xác nhận quyền sở hữu một...

Cổ phần ưu đãi

0
Hai chữ ưu đãi có thể gây hiểu nhầm. Các loại cổ phần ưu đãi đều có những hạn chế để cân bằng...

Cổ phần sáng lập

0
Cổ phần sáng lập được hiểu là cổ phần của cổ đông sáng lập được ghi vào bản điều lệ đầu tiên của...

Cổ phần hóa

0
Theo nghĩa rộng, cổ phần hóa là việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Đối với doanh nghiệp...

Cổ phần

0
Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau, mỗi phần như thế gọi là cổ...

Cổ đông sáng lập

0
Cổ đông sáng lập là người góp vốn vào công ty, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản điều...

Cổ đông lớn

0
Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có biểu quyết...

Cổ đông đa số/Thiểu số

0
Theo cách hiểu thông thường, cổ đông đa số chính xác hơn là cổ đông góp đa số vốn là một hoặc một...

Xem nhiều