Phân biệt: Thương mại dịch vụ, Thương mại hàng hóa và Dịch vụ thương mại?

0
2506

[CBZ] Bài viết phân biệt các khái niệm: Thương mại hàng hóa (Trade in Services), Thương mại dịch vụ (Trade in Goods)Dịch vụ thương mại (Commercial Services).

Cở sở pháp lý:

Thương mại dịch vụ (Trade in Services) và Thương mại hàng hóa (Trade in Goods)

Thương mại (Trade) là gì?

What is Trade?

Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ… giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ… cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó. (wikipedia)

Hàng hóa (Goods) là gì?

What are Goods?

Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi hay buôn bán.

Theo luật giao thông đường bộ: Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, động vật sống và các động sản khác được vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ.

Theo luật thương mại thì hàng hóa bao gồm: Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai, những vật gắn liền với đất đai.

Dịch vụ (Service) là gì?

What are services?

Dịch vụ là những hoạt động lao động của con người, không tồn tại dưới dưới hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu, nhằm thỏa mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của con người.

Khái niệm Thương mại dịch vụ (Trade in Services)

What is trade in services?

Quan hệ mua bán giữa người tạo ra dịch vụ và người sử dụng dịch vụ diễn ra dưới hình thức cung ứng dịch vụ. Đây là một quá trình liên hoàn bao gồm nhiều khâu có liên quan mật thiết với nhau. Quá trình này được gọi chung là thương mại dịch vụ.

Do đối tượng của thương mại dịch vụ là dịch vụ (sản phẩm vô hình) nên việc định nghĩa về thương mại dịch vụ thường không đồng nhất.

Cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về thương mại dịch vụ. Cách thông thường nhất để tìm hiểu khái niệm thương mại dịch vụ là so sánh nó với khái niệm thương mại hàng hoá.

Điểm giống nhau giữa Thương mại dịch vụ (Trade in Services) và Thương mại hàng hóa (Trade in Goods)

what are the similarities between trade in goods and trade in services?

Thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Chúng đều là những hoạt động của các chủ thể trên thị trường, đều có sự tham gia của bên bán (bên cung cấp) và bên mua (bên sử dụng dịch vụ).

Việc trao đổi trong thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ đều mang tính chất đền bù ngang giá…

Điểm khác nhau giữa Thương mại dịch vụ (Trade in Services) và Thương mại hàng hóa (Trade in Goods)

What are differences between trade in goods and trade in services?

Tuy nhiên, do có sự khác biệt về đối tượng (hàng hoá và dịch vụ) nên giữa thương mại dịch vụ và thương mại hàng hoá có những điểm khác biệt. Xem bảng so sánh sự khác nhau giữa Thương mại hàng hóa và Thương mại dịch vụ bên dưới:

Thương mại dịch vụ (Trade in Services) Thương mại hàng hóa (Trade in Goods)
Trong thương mại dịch vụ, hoạt động cung ứng dịch vụ không dẫn đến việc xác lập quyền sở hữu của bên mua đối với dịch vụ.

Nó đem lại lợi ích cho bên nhận cung ứng dịch vụ bằng việc làm thuận lợi hoá hoạt động thương mại, làm thay đổi về điều kiện hay trạng thái của cá nhân hay hàng hoá thuộc sở hữu của bên đó.

Trong thương mại hàng hoá, việc mua bán, trao đổi hàng hoá luôn dẫn đến hệ quả pháp lí là sự chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá từ người bán sang người mua. Người mua được hưởng lợi trực tiếp từ việc khai thác các quyền năng sở hữu đối với hàng hoá.
Trong thương mại dịch vụ, do dịch vụ không đồng nhất và thường được thay đổi cho phù hợp với từng khách hàng hoặc từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể, nên việc duy trì tính ổn định về chất lượng của việc cung ứng dịch vụ thương mại là khó khăn hơn so với việc cung cấp hàng hoá.

Thước đo để đánh giá chất lượng dịch vụ là mức độ “hài lòng” của bên nhận cung ứng dịch vụ về quá trình thực hiện công việc của bên cung ứng dịch vụ.”

Quá trình tạo ra và tiêu dùng dịch vụ diễn ra đồng thời và trực tiếp giữa người cung ứng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Thương mại hàng hoá thường có sự tách rời giữa khâu sản xuất và tiêu thụ.
Việc tiêu dùng dịch vụ không đem lại hiểu quả tức thời cho người sử dụng dịch vụ mà nó thường đòi hỏi cả một quá trình. Chính vì yếu tố này nên giữa người cung ứng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ thương mại thường thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài hơn so với việc cung cấp hàng hoá.

 

Thương mại dịch vụ (Trade in Services) và Dịch vụ thương mại (Commercial Services)

Cần phân biệt giữa khái niệm “Thương mại dịch vụ” và khái niệm “Dịch vụ thương mại”. Hai khái niệm này có nội hàm và ngoại diện khác nhau nhưng do hình thức từ ngữ gần giống nhau nên chúng hay bị đồng nhất với nhau.

Thương mại dịch vụ là khái niệm rộng, dùng để chỉ tất cả các hoạt động tạp lập, cung ứng các dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích lợi nhuận.

Dịch vụ thương mại là khái niệm hẹp hơn, được dùng để chỉ một bộ phận của hoạt động dịch vụ gắn liền với hoạt động thương mại và được phân biệt với những hoạt động dịch vụ không mang tính thương mại.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Luật Thương mại, TS. Bùi Ngọc Cường, NXB Giáo dục)

Bảng so sánh sự khác nhau giữa Thương mại dịch vụ (Trade in Services) và Dịch vụ thương mại (Commercial Services):

Thương mại dịch vụ (Trade in Services) Dịch vụ thương mại (Commercial Services)
Là một ngành kinh tế độc lập Là hoạt động hỗ trợ cho quá trình trao đổi, mua bán hàng hóa nói chung bao gồm: sản phẩm hữu hình, sản phẩm vô hình
Tính chất: trao đổi, mua bán, cung cấp các dịch vụ ( dịch vụ được coi là đối tượng chính ) Đóng vai trò là phương tiện, công cụ thúc đẩy hoạt động mua bán, trao đổi, không phải là đối tượng của hoạt động trao đổi đó
Mục đích: nhằm mục tiêu lợi nhuận Trong Luật Thương mại, dịch vụ thương mại luôn phải gắn liền với hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ
Thương mại dịch vụ bao gồm: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ xây dựng, dịch vụ thông tin,… Dịch vụ thương mại bao gồm: quảng cáo, khuyến mại, môi giới,…

 

Bên trên là chia sẻ về Thương mại hàng hóa (Trade in Goods), Thương mại dịch vụ (Trade in Services) và Dịch vụ thương mại (Commercial Services). Từ đó bạn sẽ thấy sự giống và khác nhau giữa chúng.

5/5 - (7 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây