NHĐT&PT (BIDV)

Danh sách các điểm giao dịch và điểm đặt ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tên giao dịch quốc tế là The Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam; Tên viết tắt là BIDV; Mã chứng khoán là BID (sàn HOSE)).

Xem nhiều