[CBZ] TIÊU CHUẨN ISO 14007:2019 là gì? Tên tiếng Anh của Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tiêu chuẩn ISO 14007:2019.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 ISO 14007:2019 Environmental management – Guidelines for determining environmental costs and benefits

Khái niệm Tiêu chuẩn ISO 14007:2019

Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 hay Tiêu chuẩn Quản lí môi trường – Hướng dẫn xác định chi phí và lợi ích môi trường có tên tiếng Anh là: ISO 14007:2019 Environmental management — Guidelines for determining environmental costs and benefits.

Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 là tiêu chuẩn đưa ra những hướng dẫn cho các tổ chức về việc xác định chi phí và lợi ích môi trường liên quan đến các khía cạnh môi trường của họ. 

Tiêu chuẩn giải quyết những sự phụ thuộc của một tổ chức vào môi trường, ví dụ, tài nguyên thiên nhiên và nơi mà tổ chức vận hành hoặc được đặt. Chi phí và lợi ích môi trường có thể được thể hiện một cách định lượng, cả về mặt phi tiền tệ và tiền tệ, hoặc định tính. 

Tài liệu này cũng cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức khi tiết lộ những thông tin liên quan. Tài liệu này xem xét trên khía cạnh về con người, tức là xem xét các thay đổi gây ảnh hưởng đến sức khỏe (lợi ích) của con người bao gồm mối quan tâm của con người và sự phụ thuộc vào các dịch vụ tự nhiên và hệ sinh thái. 

Điều này bao gồm các giá trị sử dụng và không sử dụng như được phản ánh trong khái niệm tổng giá trị kinh tế khi chi phí và lợi ích môi trường được xác định theo tiền tệ. 

Các cách thức mà chi phí và lợi ích môi trường được sử dụng sau khi chúng được xác định nằm ngoài phạm vi của tài liệu này. Tài liệu này có thể áp dụng cho mọi tổ chức bất kể qui mô, loại hình và tính chất.

Tầm quan trọng

Các tác động của biến đổi khí hậu do phát triển kinh tế đang ngày càng tăng, những lo ngại về sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và sự tổn hại của các hệ sinh thái đang dẫn đến nhiều thách thức cho toàn bộ các tổ chức và xã hội. 

Sự phụ thuộc vào vốn tự nhiên (ví dụ như nước, độ phì nhiêu của đất, môi trường sống, cảnh quan) và sự tác động đến môi trường là các vấn đề quan trọng đối với các tổ chức và các bên liên quan tới các kết quả chiến lược, hoạt động hoặc tài chính của tổ chức trên toàn bộ chuỗi giá trị. 

Cần có hướng dẫn về các phương pháp thực tế về cách đánh giá và ước tính hậu quả kinh tế của các tác động về môi trường. Xác định chi phí môi trường và lợi ích môi trường sẽ giúp các tổ chức quản lí các rủi ro và cơ hội liên quan đến môi trường.

(Tài liệu tham khảo: International Organization for Standardization)

Định nghĩa tóm tắt:

Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 có tên tiếng Anh là ISO 14007:2019 Environmental management – Guidelines for determining environmental costs and benefits.

Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 là tiêu chuẩn đưa ra những hướng dẫn cho các tổ chức về việc xác định chi phí và lợi ích môi trường liên quan đến các khía cạnh môi trường của họ.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 (hay trong tiếng Anh là ISO 14007:2019 Environmental management – Guidelines for determining environmental costs and benefits). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x